Visie op het lesgeven

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gehoord voelt.

Wij vinden daarbij belangrijk dat :

 • kinderen de Nederlandse taal goed leren beheersen.
 • wij de ontwikkeling van kinderen volgen door toetsen en observaties om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.
 • wij extra zorg bieden voor leerlingen die dat nodig hebben.
 • de contacten met ouders worden onderhouden

Kwalitatief goed onderwijs trachten wij te realiseren door te werken met:

 • het directe instructiemodel waarin wij tegemoet kunnen komen aan handelingsgericht en opbrengstgericht werken
 • door goede vaardige leerkrachten in te zetten
 • door het monitoren van opbrengsten
 • door leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Voorwaarden van het leren op onze school zijn:

 • Zorg voor een positieve sfeer en relatie
 • Aansluiten bij het niveau en ervaringswereld van de leerlingen
 • Honoreren van initiatieven van de leerlingen
 • Uitspreken en koesteren van hoge verwachtingen van leerlingen
 • Zorgen voor activerende werkvormen in de klas
 • Kennis van de leerlijnen
 • Onderwijs op maat geven: differentiëren, bij de instructie, naar tempo en bij de verwerking
 • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken